Aktuelt

Glass og metallavfall

Vi har merket våre glass og metallkonteinere godt. Det er veldig viktig å sortere riktig.  

Miljørapport 2020

For å synliggjøre vår miljøprestasjon bedre gir vi årlig ut en miljørapport. Miljørapporten inneholder informasjon om ytre miljø samt arbeidsmiljø.
Les mer