Senja Avfall IKS

Senja Avfall IKS

Et interkommunalt selskap med ca. 70 ansatte (totalt i konsernet), som ble etablert i 1980.

Senja Avfall Miljø AS

Senja Avfall Miljø AS

Datterselskap av Senja Avfall IKS som driver med innsamling av avfall fra husholdninger i tillegg til behandling av avfall. 

Senja Avfall Næring AS

Senja Avfall Næring AS

Datterselskap av Senja Avfall IKS som samler inn og håndterer en stor del avfallet fra næringslivet i regionen.

Finnsnes Fjernvarme

Finnsnes Fjernvarme

Finnsnes Fjernvarme har siden 2015 levert miljøvennlig varme til kunder på Botnhågen, i 2017 startet vi leveranse fra Botnhågen til Finnsnes.