Miljøstasjoner

Farlig avfall: Maling, lakk, olje, batterier, lysrør, asbest/eternittplater, klorparafin vinduer, (1976 - 1989) etc. inntil 1000 kg. pr. husstand i året gratis. PCB vinduer, (1965 - 1975), inntil 500 kg i året gratis pr. husstand.

Elektrisk avfall: (Gratis for husholdninger som er inkludert i kommunens husholdningsabonnement). Alle elektriske/elektroniske produkter. Tips: Kan leveres gratis til forhandlere av tilsvarende produkter.

Grovavfall: Innbo- og løsøre, (gratis for husholdninger som er inkludert i kommunens husholdningsabonnement).

Bygg/rivningsavfall: Leveres mot avgift.

 

Skal du transportere/levere avfall for en annen, privat avfallseier så skriver dere ut skjemaet som er vedlagt under, fyller det ut sammen og tar det med når avfallet leveres.