Senja Avfall Næring AS

Datterselskap av Senja Avfall IKS som samler inn og håndterer en stor del avfallet fra næringslivet i regionen.

Selskapet har ca. 20 medarbeidere tilbyr avfallsrådgivning for både privatpersoner og bedrifter, og kan bistå med alt fra enkle tips til totalløsninger for større næringsforetak.

Bedrifter kan abonnere på regelmessig henting av avfall eller leie egne konteinere for bortkjøring av stort og tungt avfall.

Vi tilbyr også tømming av slam og sandfang, mottak av grovavfall, som møbler eller elektronisk avfall, samt makulering av konfidensielt avfall, som for eksempel arkiver, filmer og CD-plater.

SA Næring AS tilbyr også bortkjøring av avfall som er for stort eller for tungt til å håndteres på vanlig måte. I tillegg har vi et bredt utvalg av konteinere til utleie, og vi gir gjerne råd i valget av riktig variant.

Senja Avfall Næring AS er en del av den nasjonale franchisekjeden Retura Norge. Retura Norge ble etablert i 2001 og er en ledende leverandør av avfallstjenester til næringslivet over hele landet med 25 Retura-selskaper. Ingen dekker hele landet bedre enn oss, og vi kan dermed tilby avfallsløsninger tilpasset alle mulige lokale forhold. Les mer om Retura ved å klikke på logoen under.

Retura Senja