Kildesortering

Våre renovasjonsbiler kildesorterer avfallet vi henter hjemme hos deg. Hver bil har to kammer slik at vi kan hente brennbart avfall samt papir, papp og plast samtidig. Smart fordi vi ikke trenger å kjøre rundt med dobbelt antall biler. Noen tror ved første øyekast at vi blander avfallet i samme bil, men på bildet ser du hvordan bilen separerer avfallet.

Hvorfor kildesortere?

Tidligere kastet vi alt avfall samlet, uten å tenke på gjenbruk eller å benytte avfallet som råvare i ny produksjon. Hver nordmann kaster nå i snitt 433 kg. avfall, nesten 200 kg. mer enn i 1992. Ved å produsere mindre avfall og å sortere det, kan vi unngå store søppelberg. Gjenvinning reduserer også behovet for å ta ut nye råvarer. Gjenvinning gir dermed dobbel miljøgevinst.

Mer sortering = mindre avfall

Hensikten med å kildesortere er å skille ut avfall som kan gjenbrukes. Det du kasserer, kan gjenvinnes til nye produkter eller være med på å produsere fjernvarme og elektrisitet i et forbrenningsanlegg. Klær, aviser, melkekartonger, plast, glass og hermetikkbokser er nyttige ressurser som kan gjenvinnes. En annen viktig grunn til kildesortering er å få tak i miljøskadelig avfall. Farlig avfall leveres derfor separat til miljøstasjonene.

Liten innsats gir stor effekt

Sortering krever en liten innsats av oss alle, men gir stor miljøgevinst. Over 60 % av avfallet blir i dag gjenvunnet. Det vil si at vi har “eliminert” over halvparten av søppelberget og fått store mengder ressurser som ellers ville gått til spille. Selv om beboerne i Midt-Troms er blant landets beste kildesorterere, kan vi bli bedre. Dersom vi alle blir litt flinkere til å sortere, vil vi kunne gjenvinne en enda større del av avfallet!