Endring i mottak av bilvrak

Senja Avfall endrer praksis med mottak av bilvrak. Fra 01.01.24 må slike leveres direkte til vraking og sanering på vårt anlegg i Balsfjord – Bergenesveien 768.

På forespørsel vil vi fortsatt gi tilbud om henting av slike hos kunde.
Andre kjøretøy som campingvogner, motorsykler, snøskutere, mobile installasjoner (som brakker, tilhengere) og fritidsbåter leveres fortsatt inn til mottaksanleggene på Botnhågen ved Finnsnes, Buktamoen og ved metallmottaket i Balsfjord.