Senja Avfall Næring AS er et datterselskap av Senja Avfall IKS som samler inn og håndterer en stor del avfallet fra næringslivet i regionen. Selskapet har ca. 19 medarbeidere tilbyr avfallsrådgivning for både privatpersoner og bedrifter, og kan bistå med alt fra enkle tips til totalløsninger for større næringsforetak.

Bedrifter kan abonnere på regelmessig henting av avfall eller leie egne konteinere for bortkjøring av stort og tungt avfall.

Vi tilbyr tømming av slam og sandfang, mottak av grovavfall, som møbler eller elektronisk avfall, samt makulering av konfidensielt avfall og destruksjon av risikoavfall, som for eksempel arkiver, filmer, CD-plater og harddisker.

Vi tilbyr også bortkjøring av avfall som er for stort eller for tungt til å håndteres på vanlig måte. I tillegg har vi et bredt utvalg av konteinere til utleie, og vi gir gjerne råd i valget av riktig variant.

SA Næring AS er en del av den nasjonale franchisekjeden Retura Norge. Retura Norge ble etablert i 2001 og er en ledende leverandør av avfallstjenester til næringslivet over hele landet med 24 Retura-selskaper. Vår unike landsdekkende tilstedeværelse danner grunnlaget for lokal verdiskaping. Vi leverer kostnadseffektive og miljøriktige avfallsløsninger i et sirkulærøkonomisk perspektiv. Les mer om Retura ved å klikke på logoen under.

Retura Senja