Har du hytte ved Årnes, Senja? Konteiner erstatter sekker

Hytteeiere i området Indre Lysnes, Årnes, Finnjordelv, Grunnvåg skal levere restavfall til konteiner ved Årneskrysset - ved avkjøring til Mestagarasjen/grustaket - ca. 200 m vestover mot Lysnes.

Du trenger ikke å bruke oransje sekker når avfallet bringes til konteiner.

Årsaken til at hyttekontainer erstatter sekker er, at fugler og dyr hakker i stykker sekkene.