ISO-sertifisering

Alle selskapene i Senja Avfall konsernet (Senja Avfall IKS, Senja Avfall Næring AS, Senja Avfall Miljø AS og Finnsnes Fjernvarme AS) er ISO-sertifisert etter de internasjonalt anerkjente standardene NS-EN-ISO 9001:2015, ledelsessystemer for kvalitet og NS-EN-ISO 14001:2015, ledelsessystemer for miljø. Vi er stolte over å ha vært ISO-sertifisert siden 2012 og sertifisering i henhold til krav i ISO-standardene er en dokumentasjon på at Senja Avfall konsernet oppfyller de strengeste nasjonale og internasjonale krav som er satt innenfor miljø- og kvalitetsstyring.

 

 

Kontinuerlig forbedring

Kontinuerlig forbedring og utvikling er en viktig del av det å være ISO-sertifisert. Senja Avfall forplikter seg ovenfor egne ansatte, kunder, samarbeidspartnere, eiere og andre interesseparter å ha:

  • som mål å sikre kvaliteten på de produkter og tjenester som ytes overfor våre kunder og samarbeidspartnere. Dette innebærer færrest mulig kundeklager, punktlighet og oppfylling av kundekrav. Kvalitet og pålitelighet skal prege vår virksomhet og kvaliteten på våre produkter og tjenester skal gjennomgå en kontinuerlig forbedring.
  • forpliktelse til enhver tid å forebygge forurensning ved alle våre avdelinger ved kontroll med miljøaspektene, og disse skal tilfredsstille lovpålagte og egne krav. Vi skal også forebygge forurensning og vår miljøinnsats skal kontinuerlig forbedres på alle våre avdelinger i henhold til fastsatte rammer. Våre signalverdier til omverdenen er at vi skal være miljøbevisst, ansvarlig og fremtidsrettet.

Revisjon

Kvalitets- og miljøstyringssystemet samt alle nivåer til vår drift og produksjon etterprøves og kontrolleres årlig av fagrevisor i akkreditert, eksternt sertifiseringsorgan. Ekstern revisjon avdekker eventuelle avvik og forbedringsområder. I tillegg gjennomføres systematiske interne revisjoner i alle driftsenheter etter oppsatt plan med samme metodikk som for ekstern revisjon.