Transport av avfall

Vi tilbyr ulike typer transport av avfall for næringskunder

Transport av konteineravfall

Vi tilbyr transport av avfall i konteinere i alle størrelser.

Tømming av konteinere

Baklaster for tømming av konteinere hos kunder.

Skapbil

Skapbil for transport av risikoavfall og annet stykkgods.

Krankonteiner

Krankonteiner for opplasting hos kunde.

Varebil

Varebil for henting av mindre avfall som møbler, esker og lignende.