Bestille tømming

Bestillingsskjema

Alle felter som er merket med * er obligatoriske felter som må fylles ut for å få sendt inn skjemaet.

Kontaktinformasjon

Ugyldig eller manglende firmanavn. Fyll inn firmanavn.

Ugyldig eller manglende kundenummer. Du finner kundenummer på tidligere faktura fra Senja Avfall.

Ugyldig eller manglende navn. Fyll inn fornavn og etternavn med kun bokstaver.

Ugyldig eller manglende telefonnummer. Fyll inn et gyldig telefonnummer som vi kan benytte for å komme i kontakt med deg. Nummeret må bestå av kun tall, ingen mellomrom og 8 siffer.

Ugyldig eller manglende e-post adresse. Fyll inn en e-post adresse som vi kan benytte for å komme i kontakt med deg.

Bestillingsinformasjon

Manglende valg for hva som skal tømmes. Gjør minimum et valg fra nedtrekkslisten.

Manglende valg for type avfall. Velg minium en type avfall fra nedtrekkslisten.

Ugyldig eller manglende dato. Velg hvilken dato du ønsker tømming i formatet xx/xx/xxxx, eks. 01.02.2023

Anleggsadresse

Manglende anleggsadresse. Fyll inn anleggsadressen eller navn på området det skal tømmes på.

Manglende postnummer og poststed. Fyll inn postnummer og poststed for anleggsadressen det skal tømmes på.

Du må krysse av for at du samtykker i at vi lagrer de personopplysningene som du sender oss via dette skjemaet