Representantskapet

Representantskapet i Senja Avfall IKS

Kommune Navn  
Senja Elisabeth Bjørnhaug Rognli Leder
Sørreisa Jan-Erik Nordahl Nestleder
Senja Rune Eriksen  
Senja Renate Eide  
Senja Jan Harald Jansen  
Senja Gunn Knörr  
Balsfjord Gunda Johanesen  
Balsfjord Laila Monica Johannessen  
Salangen Mathias André Jenssen  
Dyrøy Kjell-Sverre Myrvoll  
Målselv Martin Nymo  
Målselv Caroline Solvold Nilssen  

 

Protokoller fra representantskapsmøtene:

25.01.24 Protokoll representantskap (PDF, 136kB)