Nye åpningstider Grovavfallsmottaket Brøstadbotn

Fra den 01.juni til den 31.aug. er det åpent hver tirsdag kl. 14.00-18.00. 

Den 01.sep. til den 31.mai er der åpent den 3. tirsdag i måneden kl. 15.00 – 18.00. 

På grovvaremottaket kan husholdnings- og fritidsboligabonnenter levere avfall som ikke samles inn på renovasjonsrutene. 

Innbo- og løsøre samt greiner og kvist-hageavfall er gratis. Mindre enn 1.000 kr pr. år farlig avfall er også gratis. 

Bygg- og rivningsavfall er betalingspliktig. 

Finn detaljert sorteringsguide her - og les bl.a. om hva som hentes hjemme, hva som må bringes til returpunkter og hva som må leveres.