Endring i mottak av bilvrak

Senja Avfall endrer praksis med mottak av bilvrak. Fra 01.01.24 må slike leveres direkte til vraking og sanering på vårt anlegg i Balsfjord – Bergenesveien 768.

På forespørsel vil vi fortsatt gi tilbud om henting av slike hos kunde.
Andre kjøretøy som campingvogner, motorsykler, snøskutere, mobile installasjoner (som brakker, tilhengere) og fritidsbåter leveres fortsatt inn til mottaksanleggene på Botnhågen ved Finnsnes, Buktamoen og ved metallmottaket i Balsfjord.


Praksis med utbetaling av 500,- som ekstrasum for bilvrak som er med i vrakpantordningen og 1000 for bilvrak utenfor vrakpantordningen (dvs. utenlandske biler eller norske biler som ikke har vært registrert etter 01.01.1977) videreføres. Ekstrautbetalingen fra oss avkortes eller frafalles dersom innlevert bil mangler motor/motordeler eller hjul.
For vrakpantsatser, se her. Det er skatteetaten som utbetaler vrakpanten basert på informasjon som vi registrerer ved innlevering til oss.

Lastebiler, busser og større maskiner må forespørres oss om innleveringskostnad, fordi slike kan ha ekstraordinære miljøsaneringskostnader.
Forenklet info om vrakpanten: moped, motorsykler = 500kr i vrakpant. Biler generelt, snøskuter, campingvogn/bil, minibuss, varebil = 3.000 kr. Lastebiler = 5.000.