Representantskapsmøte Senja Avfall IKS, 21.06.2024

Fredag 21. juni 2024, 10:00 - 14:00.
Formanskapssalen Rådhuset Senja Kommune, Finnsnes.

Sak 9/24 vil bli foreslått lagt til sakslista under representantskapsmøte. Saken omhandler økning av lån i kommunalbanken fra 400 MNOK til 440 MNOK.