AVFALLSMOTTAK INVITERER TIL 2 SUPERLØRDAGER I JUNI

Åpent på sueperlørdager i juni

VI holder avfallsmottakene på Botnhågen og Buktamoen åpent lørdag den 01. juni og lørdag den 08. juni. kl.10.00-14.00.

Driftsleder Bernt Karolius i Senja Avfall Miljø forteller:

- I løpet av mai i år har rød-dagene gitt mulighet til litt lengre helger. Mange har brukt disse dagene til å rydde hjemme. Senja Avfall Næring merker dette på økt interesse for å få en kontainer «hjem på døren», og vi merker det på mottakene. Vi kan også se at innbyggere i vår region samler inn avfall i naturen. Alt dette er gledelig og viktig.

Stefan Sollied som jobber på Botnhågen avfallsmottak forteller at han merker en økt aktivitet i våren:

- Folk er flinke til å bringe inn avfallet sitt. På miljøstasjonen tar vi imot og hjelper med sorteringen slik den utslitte gressklipperen, de gamle vinduene og malingrestene forurenser mindre - og alt det, som kan blir en ressurs, fortsetter i «sirkelen».

Stefan Sollied forteller at dagen er best når folk kommer med det som er igjen etter at man har solgt eller gitt bort det som andre kan ha nytte av.

Hvis du har mye du vil bli kvitt men som fortsatt er brukbart anbefaler Senja Avfall at du kontakter noen av de lokale bedriftene eller foreningene i Midt-Troms som driver med salg av brukte ting.

Bernt og Stefan håper, at de to «superlørdager» i juni kan få enda flere til å levere avfallet sitt på Botnhågen eller Buktamoen.

Les mer om sortering, avhenting og levering av avfall her

Finn vanlige åpningstider til avfallsmottak og din nærmeste grovavfallsmottak her

Følg oss på Facebook