Vårrydding - kontainer døren uten leiekostnader

Her i vårryddingstiden tilbyr Senja Avfall Næring AS at du kan få en kontainer hjem uten leiekostnader i inntil tre dager. Tilbudet gjelder både private og bedrifter - ut mai. Du betaler for avfall og transport.  
 
Kontainer "på døren" - og fordelaktige avtaler om avhenting
Vi håper mange vil benytte muligheten til å få levert en kontainer «på døren» (opp til 35 m3). Har du andre behov? Har du - kanskje store mengder - skrapjern eller et vrak stående? Da lager vi en avtale om avhenting. 

Skrapjern og landbruksplast 
To utfordringer på gårdsbruk går igjen: Skrapjern og landbruksplast. Vi kan hjelpe med begge deler. Landbruksplast kan leveres til våre miljøstasjoner på Buktamoen, Botnhågen, Gibostad eller Brøstadbotn. Skrapjern kan leveres på Balsfjord Metalmottak, eller vi kan hente hos deg.

Viktig at vi gjenvinner landbruksplast 
Landbruksplast skal tas vare på og leveres til gjenvinning. Derfor er det viktig at plasten blir lagret slik at kvaliteten bevares. Det stilles krav til at landbruksplast ikke er blandet med gress/jord o.l. og at plast og netting ikke blandes. For naturen - og derfor også for matproduksjon - er plast på avveie en katastrofe. Ikke minst når det etter hvert blir til skadelig mikroplast, som hoper seg opp i naturen. 
 
Tre fluer i en smekk
Du slår tre fluer i en smekk, når du leverer eller vi henter avfallet fra ditt gårdsbruk, din bedrift eller privat:
 

- Du får gjort unna din vår-rydding 
- Du gir avfallet ditt nytt liv 
- Du gjør naturen en tjeneste og tar sammen med oss ansvar for miljøet.
 

Få kontainer på døren - klikk her