Kan jeg får betalt for metallskrap jeg har liggende?

 

Mange har verdier liggende uten å være klar over det. Du kan ha produkter hjemme i garasjen eller på bedriftens lager som inneholder metaller. Som du kan få betalt for! Leverer du inn metall, betyr det garantert gevinst for miljøet, og sannsynligvis for deg også.                

Hva er skrapmetall? Skrapmetall er produkter som inneholder metall, som for eksempel sykler, tanker, maskiner, kabler, rør, beslag og takrenner. Det kan også være såkalt metallskrap med vedheng; altså gjenstander som består av flere materialer enn bare metall. Og alt dette har en verdi fordi det kan gjenskapes til nye råvarer.

Rydde opp Har du for eksempel en dreiebenk, klesrulle, eller kanskje en anselig samling brukskunst i form av messinglysestaker, kjeler, tinnfat, og lignende? Hvis du skal rydde og kvitte deg med det, kan det være smart å henvende seg til et privat gjenvinningsanlegg for metaller. Metall blir sortert ut på ordinære avfallsanlegg også, men da er det ikke du som tjener på det.

… eller renovere? Renovering av bygg eller bolig innebærer arbeider som krever sortering av avfall. Metaller er det første som bør sorteres ut ved større rivnings- eller renovasjonsprosjekt. Både på grunn av verdien, og fordi det er tungt. Unnlater du å sortere metaller ut av restavfallet, må du faktisk betale for å levere det. Det er heller ikke ønskelig at metall havner sammen med øvrig avfall. Det kan vanskeliggjøre gjenvinningsarbeidet, samtidig som det brukes unødvendige ressurser på bearbeiding og sortering.

Hvor kan jeg henvende meg hvis jeg har metall jeg ønsker å bli kvitt? Hvis du er sikker på hva du har av metaller og samtidig har god peiling på hvilke mengder det er snakk om, er det mulig å få pris over telefon hvis du kontakter et mottaksanlegg. Det beste vil likevel være å oppsøke stedet for å få en vurdering.

Av og til kan det være vanskelig å vurdere hvilken type metall det er snakk om. Da brukes det måleinstrumenter for å fastslå verdien. Det gjør at du også kan være trygg på at du får rett pris.

Får jeg betalt for alt metallet jeg leverer? Du kan selvfølgelig levere metall uansett hvor lite du har, men det må være en viss mengde før du får betalt. Dette avhenger også av type metall. Dreier det seg eksempelvis om jern, trengs det en del vekt for at det skal gi verdi.

Hvordan får jeg betalt for metallet jeg leverer inn? Det er ikke til å legge skjul på at kjøp og salg av skrapmetall har vært forbundet med lyssky forretninger og svart økonomi. Norsk Gjenvinning har stått i bresjen for å avskaffe kontantutbetaling for å få bukt med disse problemene og vi benytter ikke kontant betaling lenger. Hos oss får du pengene direkte overført til konto i stedet.

Store prisvariasjoner Prisene varierer, både mellom ulike metaller og av etterspørselen i det globale råvaremarkedet. Derfor kan det oppstå store prisvariasjoner i løpet av kort tid. Tradisjonelt har magnetisk jern den laveste verdien, mens edlere, ikke-magnetiske metaller, som kobber, aluminium, rustfritt og syrefast, har høyere priser. Har du spørsmål til dette? Ta kontakt med Senja Avfall.

Tlf 77850650 post@senja-avfall.no