Stopp i forbrenningsovnen.

Det blir en planlagt stopp i forbrenninga neste uke.

Vi stopper ovnen lørdag kl. 15.00 og regner med å være i drift igjen onsdag 24.05.23

I dette tidsrommet vil det ikke være mulig å levere avfall som skal rett i ovnen.