Stenging av anlegget Botnhågen i kortere perioder pga. sprengningsarbeid

I forbindelse med bygging av nytt forbrenningsanlegg på vårt område på Botnhågen kan anlegget bli stengt av i kortere perioder på grunn av sprengningsarbeid.

Da vil det heller ikke være mulig å levere avfall på miljøstasjonen. Sprengningsarbeidet er beregnet å pågå til ca. medio februar.