grunn av veiarbeid fikk vi ikke tømt deler av Gartoftveien i Fjordgård 03.11.2021

Vi beklager dette. De som ikke har fått tømt avfallet kan sette ut ekstra sekk neste gang ruten kjøres hvis det er behov for dette.