STOPP OVNEN UKE 35 OG 36

Det er planlagt stopp på ovnen uke 35 og 36.

Stopp f.o.m 29. aug. -  t.o.m 12. sept.