Ovnen er igang igjen.

Ovnen er igang igjen og klar for mottak av avfall direkte til forbrenning.