Året 2020 har 53 uker,

noe som medfører litt ekstra plunder for alle systemer som er satt opp med par- eller oddetallsuker.

Dette gjelder også for våre ruter for avfallstømming. Uke 53 i 2020 og uke 1 i 2021 er begge oddetallsuker og vil også bli betjent som dette. Det vil si at alle som har avfallshenting på partallsuker vil få en ekstra uke før neste tømming. Siste tømming i 2020 blir uke 52 og neste tømming blir i uke 2 i 2021. Hvis dette skulle føre til at noen får mer avfall enn det er plass til i dunken i uke 2 så kan de levere ekstra sekk.