Grovavfallsmottak i Gryllefjord stengt idag.

Grunnet sykdom er vårt grovavfallsmottak i Gryllefjorden stengt i dag.