Utvidet åpningstid Perpetuum Miljø Salangsverket

Ny utvidet åpningstid Perfetuum Miljø Salangsverket.

Mandager f.o.m 8. juni - t.o.m 28. september

KL 09.00 - 19.00

Vi oppfordrer de som har anledning til å komme på formiddagen, for å unngå kø på ettermiddagstid.