Informasjon ang. vår sms-tjeneste og Min Renovasjon App

De fleste av våre abonnenter opplever å feile meldinger SMS og via Min Renovasjon-appen.

Dette beklager vi og leverandør av tjenesten er i full gang med å lokalisere problemet.

Sjekk vår hjemmeside www.senja-avfall.no - Tømmekalender/Sorteringsguide for riktig informasjon.