Endring Hyttekonteinere + Glass og metallkonteinere

Endring hyttekonteinere Balsfjord:
• Konteinere for hytteabonnenter i Balsfjord er endret i følgende områder:
Storsteinnesområdet: Hyttekonteiner er nå plassert ved Sandbukt Gård. Det er ingen slik konteiner i Storsteinnes sentrum.
• Nordkjosbotn-området til Tromsø grense, østsida av Balsfjorden: Hytteabonnenter benytte Hyttesekk, informasjon er sendt ut til disse abonnentene. Det er ingen slik konteiner i Nordkjosbotn sentrum.
 
Endring glass og metallkonteinere Balsfjord:
• Konteiner for Glass- og metallemballasje ved Laksvatn-krysset i Balsfjord er nå flyttet til parkeringsplass, Laksvatn fotballbane v/ skolen.
 
Endring glass og metallkonteinere Finnsnes:
Glass- og metallkonteiner ved Hamna (Finnsnes) er flytta til andre sida av hovedveien.