Hytterenovasjon i Balsfjord

I forbindelse med innføring av hytterenovasjon i Balsfjord kommune er det gjort noen endringer på hyttekonteinere.

Storsteinnes-området: Hyttekonteiner er nå plassert ved Sandbukt Gård. Det er ingen slik konteiner i Storsteinnes sentrum. Det er også plassert en hyttekonteiner på Heia.

Nordkjosbotn-området til Tromsø grense, østsida av Balsfjorden: Hytteabonnenter benytter Hyttesekk. Informasjon er sendt ut til disse abonnentene. Det er ingen hyttekonteinere i Nordkjosbotn sentrum.

Konteinere for Glass- og metallemballasje ved Laksvatn-krysset i Balsfjord er nå flyttet til parkeringsplass, Laksvatn fotballbane v/ skolen.

Hyttekonteinere er kun for fritidsboliger. Fastboende har egen renovasjonsordning. Misbruk vil bli anmeldt jfr. Lov om forurensning.

Informasjon om hvor konteinerne er plassert finner du ved å klikke på "Min renovasjon" eller ved å bruke appen «Min renovasjon» på din smartphone, og klikke på "Returpunkter".