Endring i Rute 64, Balsfjord

Øvergårdveien nr 47 til og med nr 802 er nå flyttet over til Rute 63 som går torsdag i partallsuker.