Åpningstider grovavfallsmottak i Botnhamn

På grunn av lite kunder, har vi justert åpningstida på Grovavfallsmottaket i Botnhamn til: Torsdager partallsuker 17.00-19.00

Denne blir å gjelde hele vintersesongen.

Fra 01.04.2020 til 20.09.2020 blir åpningstida som tidligere: Torsdager partallsuker 16.00-19.00