Stopp i forbrenningsovnen

Vi har stopp i forbrenningsovnen også i uke 37.

Vi kan med det ikke ta imot avfall som skal direkte til forbrenning.