Miljøstasjon Finnlandsmoan industriområde i Dyrøy

utvider åpningstidene i juli og august. 

Anlegget skal i tidsrommet fra og med 01. juli til og med 31. august være åpent alle tirsdager i tidsrommet kl. 14:00 – 19:00.