grunn av en feil ble deler av rute 64 ikke kjørt i henhold til plan sist fredag

Dette gjelder Rostadalen på Kongslivei-siden. Abonnentene på denne delen av ruten vil istedet få tømt førstkommende torsdag, 06.06.2019. Bokser må stå framme fra klokken 07:00. Vi beklager feilen.