Avfallssortering ga full uttelling for beboer Gibostad!

Senja Avfall fikk fredag 08. april besøk av en glad vinner av 10.000 kroner i Returkartonglotteriet.

Det er Grønt Punkt Norge som arrangerer Returkartonglotteriet - med 4 trekninger i året, der alle landets innsamlere av drikkekartongemballasje er med. Hos Senja Avfall blir det trukket ut 2 drikkekartonger hver gang som blir med i den nasjonale trekningen. Til sammen er det hver år 120 premier på 10.000 kr. og 4 premier på 100.000 kr. som deles ut.

Første hovedtrekning i 2022 ga gevinst til Kato Fredriksen, Gibostad.

På spørsmål fra Senja Avfall om hvorfor han bryr seg med å sortere ut drikkekartong, skrive telefonnummer på denne og levere den sammen med papiravfallet, sier han at det er prinsippet om gjenvinning av ressurser som er viktig. Han hadde jo aldri trodd at han skulle få premie for dette! «Det er jo en plikt vi har som forbrukere til at verdiene som er i avfallet blir tatt vare på», sier han. Hans engasjement for naturvern og miljø er mye mer enn bare det å sortere avfall. «Avfallssortering og gjenvinning er den lille miljøsaken som verken koster tid eller stort engasjement - det bare er der som en selvfølgelighet».

Senja Avfall syns det er stas å få dele ut en slik premie fra Grønt Punkt Norge.

For en mest mulig effektiv sortering ønsker avfallsselskapet at innbyggerne fortsatt bretter og stapper 6 drikkekartonger opp i en kartong. For å være med i trekningene utover året må man skrive på telefonnummer til den som man vil skal bli med i premietrekningen - personer, organisasjoner, barnehager, skoler eller lignende, poengterer driftssjef Bernt Karolius på Senja Avfall.