Glass og metallavfall

Vi har merket våre glass og metallkonteinere godt.

Det er veldig viktig å sortere riktig.