Misbruk av hytte-/turist konteinere Senja

Vi har i vår og sommer fått et økende problem med hytte-/turist konteinerne på Senja: Disse fylles opp av bygg- og rivningsavfall. Bildet i artikkelen er fra en hyttekonteiner i Svandalen 08.07.2020.

Dette er svært beklagelig for den hytteeier eller turist som kommer med sitt restavfall og finner konteineren full av avfall som aldri skulle vært levert i konteineren. Den som bygger eller renoverer skal bringe avfallet sitt til betjente mottak - foreløpig på Gibostad eller Botnhågen - etter hvert også på alle grovavfallsmottakene, eller leie konteiner/storsekk og få avfallet hentet.

Bygningsavfall er betalingspliktig. Det er verken tatt med i renovasjonsgebyr for bolig eller hytte. Grunnen til dette er at lovverket begrenser det som kan tas inn som avfall i en felleskostnad. Hovedintensjonen er at avfallsbesitter skal betale for sitt avfall. Hvis man bygger eller renoverer så genererer man bygningsavfall, og da er det en selv som skal dekke kostnadene for dette. Når slikt stappes inn i konteinere for restavfall fra hytteabonnenter, blir kostnadene her økt og alle andre hytteeiere må være med å betale for det èn hytte- eller boligeier river og kaster. Det er ikke mindre enn flaut å forlange at naboen skal dekke ens byggekostnad.

Vi oppfordrer til å slutte med slik utnyttelse av et ellers godt tilbud. Resultatet kan bli at vi fjerner disse konteinerne. Vi skal ha kontroll på kostnadene med disse. Det er få som misbruker tilbudet, men det får følger for mange. Slik vi har hatt det i år - særlig fra Svanelvmoen og utover mot Finnsæter - har vært fryktelig trist. Og kostbart!