Dette kaller vi årets ryddetilbud!!!

Du får vrakpant fra staten 3.000 kr for personbil, varebil, kombinertbil, campingbil og minibuss/buss under 6 meter, og som har vært registrert som påskiltet etter 01.01.77.
 
I tillegg får du 500 kr fra Senja Avfall når du leverer slike til avfallsmottakene på Botnhågen, Buktamoen og metallmottaksanlegget i Balsfjord.
 
For å bidra til mere opprydding får du 1.000 kr hos Senja Avfall for person- og varebiler som ikke er med i statens vrakpantsystem (som ikke kan dokumenteres registrert etter 1977).
Det er også vrakpantordning for andre kjøretøy, fritidsbåter og campingvogner!
 
Dette kaller vi årets ryddetilbud!!!
 
Vi kan også komme å hente annet metallskrammel og vrak.
 
Kontakt oss så finner vi ut hvordan dette kan løses.
Tlf: 77850650 / epost: post@senja-avfall.no / Facebook / Min Renovasjon-appen