Legg inn adressen din nytt i appen Min Renovasjon

Ved årsskiftet 2019-2020 vil 311 av landets kommuner være involvert i store endringer som følge av kommune- og regionreformen. grunn av disse endringene du legge inn adressen din nytt i Min Renovasjon nå.

  1. Gå inn i appen  Min Renovasjon
  2. Slett adressene (stedene) dine som du har lagt inn for å få tømmekalender og varsling på
  3. Velg «Legg til sted»
  4. Velg kommune og adresse på nytt
  5. Nå skal alt fungere som før

For  å slette adresse på android-enhet (mobil eller nettbrett):
Trykk lenge på adressen til du får disse to valgene:

- Valg

- Slett

Slipp fingeren  og velg «Slett». Adressen skal da bli slettet.
Dersom sletting av adresse allikevel feiler, slett appen Min renovasjon og installer den på nytt. Gjennomfør så punkt 1 – 5 på nytt.