Materialgjenvinningen blir sabotert

Materialgjenvinningen blir sabotert.

 

Glass- og metallemballasjekonteinere var full av annet avfall. Dette medførte at avfall ikke kunne leveres til gjenvinning og en stor risiko for skade ved sorteringen på mottaksanlegget.

  

Konteiner for Glass- og metallemballasje skal kun inneholde dette. Men tømming av noen slike konteinere denne uka avslørte store mengder annet avfall:

Elektriske kabler, el-produkter, metallister fra PCB-holdige vinduer (vinduer laget i perioden 1965-1975), verktøy, maskindeler, deler fra trampoline – ufattelig at noen kan forstå at dette er metallmeballasje! Det går bare ikke an!
Alt dette er avfall våre husholdningskunder kan levere gratis til mottaksstasjonene! Noe av dette er også gratis for næringslivskunder også!

Avfallsfraksjoner må sendes fra Senja Avfall til mange forskjellige gjenvinningsaktører. Når slikt blandes sammen vil ingen kunne ta hånd om det. Dette taper alle på – både ved at vi bruker store ressurser på en særdeles vanskelig sortering samt at materialer som skulle gått til gjenvinning ikke kan leveres slik.

Vårt samfunn har et stort forbruk av produkter. Dette kan kun rettferdiggjøres med å ha tilsvarende god gjenvinning. Her må alle bidra!