Misbruk og forsøpling ved konteinere

Det er en svært dårlig oppførsel innbyggere og hyttefolk i midt-troms fremviser når avfallsordningen så til de grader misbrukes.

Vi erfarer at konteinere for hyttefolk fylles opp av byggeavfall og møbler, elektrisk utstyr og farlig avfall. Sekker med avfall settes igjen utenfor konteineren. Det blir seende ut som søppelfyllinger ved konteineren der forbruksavfall fra hytteeiere skal leveres.

Vi ønsker tilbakemelding på om noen har sett levering av slikt avfall i helga 10. - 12. mai til konteiner ved Laksvatn.

Dette skjer også dessverre til svært mange av de andre felleskonteinerne for hytteavfall og der vi må ha en felleskonteiner for boligfelt. Dette er jo til stor forargelse for beboere og hyttefolket, og ikke minst en forurensning i nærmiljøet. Kostbart blir det også når vi må kjøre ekstra tur for å hente inn avfall som ikke kan kjøres med de ordinære bilene, som f. eks. elektrisk avfall, farlig avfall osv.