5 fakta om hva som skjer med drikkekartongen du sorterer

Når du leverer drikkekartonger i Senja Avfalls retursystem, bidrar du til at kartongene blir gjenvunnet. Men hvor havner kartongene og hvordan får de nytt liv? (Artikkelen var første gang publisert hos Grønt Punkt Norge 12.12.2018).

Er du en av de som skyller, bretter og stapper? Da gjør du en glimrende jobb! Grunnen til at vi motiverer til sortering av drikkekartonger, er miljøgevinsten som ligger i fibrene du sorterer. Fibrene i en drikkekartong er nemlig på sin aller første returreise og kan derfor gjenvinnes opptil syv ganger til.

Hva skjer med kartongene du sorterer hjemme? Hvor og hvordan fraktes de, og hva blir de til?

Her er fem fakta om hva skjer med drikkekartongen du sorterer:

1: Antall drikkekartonger fra norske husholdninger hvert år? Årlig forbrukes det ca. 630 millioner drikkekartonger i Norge. Av disse kildesorteres 62,2 prosent. Her er det ikke bare melke- eller juicekartonger det er snakk om, men også saus- og puddingkartonger.

2: Hvordan transporteres drikkekartongene, og ødelegger frakten miljøregnskapet? Kartongene samles inn med papp og annet papir i kommunene. Det som blir sortert ut av drikkekartonger på sorteringsanleggene, fraktes deretter til Sverige. Drikkekartongene presses i baller og går til gjenvinning med tog eller med returtransport. Dette er last som ellers ville gått tomme. Grønt Punkt Norge krever den høyeste miljøstandarden på vogntogene vi benytter.

Den miljøbelastningen vi har når drikkekartonger fraktes til gjenvinning er meget liten i forhold til miljønytten. Når vi gjenvinner drikkekartonger bruker vi omlag ¼ av energien i forhold til å lage kartong fra nytt trevirke.

 3: Hvor i Sverige fraktes drikkekartongene? Drikkekartongene går til fabrikken Fiskeby Board AB som ligger i Norrköping. Fiskeby er de eneste i Skandinavia som produserer kartongemballasje fra 100 prosent resirkulert fiber.

4: Hvordan er gjenvinningsprosessen? Det kan markedskoordinator i Fiskeby, Elin Malke, fortelle oss. 

- Prosessen starter i en 40 meter lang roterende trommel som skiller fibrene fra hverandre hvor:

  • Drikkekartongene blandes med annen returfiber
  • Blandingen tromles sammen med vann i en maskin som kalles pulper. Her løsner plast- og aluminiumsbelegget fra fibrene. All farge og trykk sitter på dette belegget
  • Massen siles for å fjerne urenheter som korker, lokk, plastbelegg og aluminium
  • Nå har vi en fibersuppe som går videre inn i papirmaskinen. Her dampes kartongen og presses i flere trinn for å få ut alt  vannet
  • Av det ferdige resultatet lages nye papir- og  kartongprodukter
  • Plastbelegg og andre urenheter blir utnyttet som energi i denne produksjonen

5: Hva blir det til? Fiskeby produserer ny kartong som blant annet brukes til emballasje rundt pizza, ispinner, pasta, kaker og vaskemiddel.