Ikke kast gassflasker i avfallet

Dette er ikke akseptabelt!

I denne uken, (uke 43), kom det inn 2 forskjellige gassflasker i avfallet. Begge disse har blitt kastet i næringskonteinere for brennbart avfall, som blir kjørt inn til vårt forbrenningsanlegg på Botnhågen. Dette ble heldigvis oppdaget av operatør på forbrenningsanlegget når denne gjennomførte mottakskontroll på avfallet som ble tømt i silo. Hadde ikke dette blitt oppdaget kunne det fått store konsekvenser på grunn av eksplosjon eller brann med stor fare for personskade hvis flaskene hadde gått i avfallskvern eller ovn.

11 kilos propanflaske har blitt kastet i en konteiner på ruten Sørreisa/Dyrøy/Salangen og heliumflaske er kastet i en konteiner på ruten nordre Torsken/Berg. Vi henstiller til alle om å ikke kaste slikt i avfallet og hvis det kan dokumenteres hvem dette kommer fra så kan vedkommende bli erstatningspliktig.