Ikke la det se slik ut ved avfallskonteinerne

Innbo og løsøre er gratis å levere inn og det er bare å bringe det til en av våre miljøstasjoner så kan det leveres kostnadsfritt.

Vi opplever stadig at noen setter fra seg avfall utenfor konteinerne. Dette skaper forsøpling og ergrelse for naboer og oss. Sett aldri avfall utenfor konteiner. 
Senja Avfall fakturerer avfallsbesitter for opprydding når vi finner adresser i avfall satt utenfor konteineren. I tillegg vil kommunen kreve gebyr for forurensning.
Se sorteringsguide og informasjon på www.senja-avfall.no

Har dere spørsmål i forbindelse med dette så er det bare å ringe oss.