Fyringsoljetanker i hagen - En tikkende miljøbombe?

Nedgravde oljetanker for fyringsolje og parafin utgjør en fare både for helse og miljø. De utgjør også en alvorlig heftelse for din bolig. Lekkasje fra din oljetank kan medføre forurensing av både jord og grunnvann. Sjekk dette eksemplet på hvor galt det kan gå.

Alle som eier en nedgravd oljetank har ansvar for at denne er i forsvarlig stand. Eierne plikter å kontrollere tanken med jevne mellomrom, samt å utbedre eller fjerne tanken før den utgjør noen risiko for forurensning.

Myndighetene innfører et forbud mot bruk av fossil olje og parafin til oppvarming som trer i kraft så snart som i 2020. Dette gir de som benytter mineralolje til oppvarming i dag, svært kort tid på å installere en annen oppvarmingsløsning. Eksempelvis vedfyring, varmepumpe eller elektrisk varme.

Ved å bytte ut oljefyren til en miljøvennlig oppvarmingsløsning kan det søkes om tilskudd fra Enova. Tilskuddet er blant annet betinget av at du har fjernet oljetanken/kjelen, erstattet den med en fornybar varmeløsning og at arbeidet er utført av fagfolk.

Arctic Waste Mangement AS er store pådrivere for eliminering av fyringsoljetanker og innehar alle kurser og tillatelser som kreves for å gjøre jobben på en forsvarlig måte.

Ved utfasing må oljetankene tømmes, frigjøres for gass, rengjøres og saneres eller fjernes. Vi kan gjøre hele jobben for deg, eller du kan velge å gjøre noe av jobben selv.

Vi tilbyr også å tilbakeføre området til opprinnelig stand med beplantning, steinlegging og asfaltering.

Arctic Waste Management tilbyr befaring hvor vi blant annet gjennomgår beliggenhet, hindringer, tilgjengelighet samt vurdering av behov for å søke gravemelding. Vi tilbyr også kamerainspeksjon av tank og rør om ønskelig.

 

Arctic Waste Management AS

Arctic Waste Management AS ble etablert i 2014, for å oppnå eiernes mål om å være totalleverandør av avfallstjenester i deres regioner. Arctic Waste Management har som målsetting å være en offensiv og innovativ aktør innen forsvarlig innhenting, transport og behandling av farlig avfall. Selskapets tjenester skal utføres på en effektiv, miljømessig og samfunnsansvarlig måte.

Selskapet er eid av 21 kommuner i Nord-Norge gjennom deres avfallsselskaper Reno-Vest, Senja Avfall, Remiks og Avfallsservice.

Arctic Waste Management AS tilbyr et rikt spekter av tjenester innen flytende farlig avfall både til eiernes kunder og andre regionale aktører i Nord-Norge. På www.arcticwaste.no finner du hvilke tjenester de kan tilby.

 

Kontaktinfo

E-post: post@arcticwaste.no

Telefonnummer: +47 77 60 19 00
Kundesenteret administreres av Remiks.

Besøksadresse: Ringvegen 180, 9018 Tromsø
Postadresse: Postboks 3304, 9275 Tromsø

Besøk Arctic Waste Management på facebook her