Asbest-leveranser fra næringsdrivende

Les her om hvilke krav som gjelder ved leveranser fra næringsdrivende.

Alle virksomheter som skal utføre rivning, reparasjon eller vedlikehold av asbestholdig materiale skal ha tillatelse fra Arbeidstilsynet. Håndtering av asbest er strengt regulert i forskrift om utførelse av arbeid, bruk av arbeidsutstyr og tilhørende tekniske krav, kapittel 4. Forskriften understreker at asbest og asbestholdig materiale skal emballeres slik at spredning av asbeststøv forhindres. Videre at asbestavfall og avfall med asbestholdig materiale skal oppbevares i lukket og låsbar beholder inntil det kan sluttbehandles. Anbefalinger til bransjen er at asbesten pakkes i 2-lags tykk plast og teipes på stedet, slik at innpakningen blir tett og egnet for transport. Nedgraving på egen eiendom er ikke tillatt.

Forskrift om utførelse av arbeid, bruk av arbeidsutstyr og tilhørende tekniske krav, kapittel 4. Asbestarbeid

Ved leveranser fra næringsdrivende gjelder følgende krav:

  • Asbestavfallet skal være stablet på pall.
  • Stabelen skal være pakket inn på minimum følgende måte: 2 plastsekker (evt. byggningsplast) à 160 mikrometer (0,16 mm), eller dobbel innvendig papirsekk og yttersekk av 160 mikrometer plast (evt. byggningsplast). Plasten skal være rundt hele stabelen - også under.
  • Alle skjøter og bretter skal være teipet med sterk teip.
  • Emballasjen skal være merket med følgende tekst: ”Inneholder asbest. Innånding av støv fra dette materialet kan forårsake kreft. Bruk egnet verneutstyr.” · Makshøyde på pallen er 1 meter.
  • På område spesielt avsatt for dette, vil vi losse pallen av bil/henger med vår gaffeltruck/hjullaster – forutsatt at maskiner og personell ikke blir utsatt for asbeststøv.
  • Vi ber om at dere ringer på forhånd og avtaler tid for levering.
  • Asbest skal deklareres via Avfallsdeklarering.no. Vi kan bistå våre kunder med deklarering hvis det skulle være nødvendig.
  • Pris på forespørsel.