Endring i grovavfallsmottaket Skaland

I samråd med Berg kommune vil Grovavfallsmottaket på Skaland fra og med 01.05.19 avsluttes til fordel for ukentlig åpningstid på Senjahopen. Siste åpningsdag på Skaland er tirsdag 30.04 kl 16 – 19.00 

Grovavfallsmottaket er lokalisert ved Idrettshallen i Senjahopen og inneholder egen konteiner for farlig avfall, konteiner for jern/metallskrap, konteiner for innbo- og løsøre samt konteiner for elektrisk avfall. Åpningstida er torsdager fra og med 09.05 kl 16-19. Det må kun bringes avfall hit i åpningstida.

 

Grovavfallsmottaket er  etablert for husholdnings- og hytteabonnenter som her kan levere gratis innbo- og løsøre.  Avfall fra næringsaktører samt bygg- og rivningsavfall må man kontakte Senja Avfall direkte. Unntak gjelder for jern- og metallskrap.

 

Se info på www.senja-avfall.no og på app «Min Renovasjon» fra Norkart. Her kan du også registrere deg for mottak av varsel for avfallstømming.