Rostadal flyttes til rute 64

Rostadalen vil fra uke 2 få tømming av avfall annenhver fredag i partallsuker. Første tømming vil bli fredag 11. januar.