Ruteendringer

Vi vil fra uke 45/46 gjøre noen ruteendringer på rutene 30, 38, 53 og 54! Alle endringene er permanente.

Fra uke 45:

Rute 38 (Nordsia Rusta - Rustahøgda - til Bardu grense): Flyttes fra fredag til torsdag, oddetallsuker.

Rute 54 (Nygårdsplatået - Bjørklia - Skolegt. til kryss Liavn/Sven Eidissens vei - Skogenveien fra kryss Bjønnliveien - Lunde - Skavikveien - Tverrveien - Botnveien - Brattlia): Flyttes fra torsdag til fredag, oddetallsuker.

Fra uke 46:

Rute 30 (Fra Fagerlidal 281 - Krokbekken - Andselv sentrum): Flyttes fra fredag til torsdag, partallsuker.

Rute 53 (Sandvikveien - Einvaldfeltet - Mellomlia - Skogenvn. til og med kryss Bjønnliveien - Bjønnliveien): Flyttes fra torsdag til fredag, partallsuker.