Last ned tømmekalenderen

Her finner du tømmekalenderen.Info om fjernvarmeleveranse

 

Endring i plast-gjenvinningssystemet

Emballasje-isopor skal ikke leveres som plastemballasje - må leveres i restavfallet. Annen støthindrende plastemballasje skal fortsatt leveres i plastgjenvinningssekken!

Unngå lukt og fluer i restavfallet

For å unngå tilgrising av restavfallsdunken må restavfallet (og spesielt nå når det inneholder matavfall) legges i plastpose som knytes igjen før den kastes i dunken. Vått avfall bør legges i avispapir eller annet som suger opp fuktighet. Restavfallsdunken tømmes hver 14. dag.

Behov for flere plastamballasje-sekker?

Knyt en pose på en av avfallsdunkene så leverer vi ny rull til deg!

 

 

Kontakt oss på Facebook:

       Facebook

 

Hopp over seksjon - Til hovedinnhold - Topp

Om oss

Avfallshåndtering i ni kommuner

Senja Avfall ble startet i 1980, og er et interkommunalt selskap med ca. 55 ansatte. Selskapet eies av kommunene Balsfjord, Berg, Dyrøy, Lenvik, Målselv, Salangen, Sørreisa, Torsken og Tranøy. Selskapet håndterer ca. 25 000 tonn avfall årlig.

Den enkelte kommune er forurensningsmyndighet og er pålagt renovasjon. Hver kommune fastsetter sine husholdningers pris på renovasjonsabonnementene. Senja Avfall samler inn og behandler alt husholdningsavfall i eierkommunene og en stor del av avfallet fra næringslivet i regionen.

Våre verdier

Senja Avfall skal være ærlig, solid, vennlig, løsningsorientert og ta ansvar for miljøet.

Forbrenningsanlegg

Senja Avfall har drevet med forbrenningsanlegg siden 1982. Dagens anlegg ble satt i drift i 2007. Anlegget har tillatelser også for destruksjon av risikoavfall, smittefarlig avfall og lavradioaktivt avfall. Anlegget produserer fjernvarmeenergi som leveres av Finnsnes Fjernvarme, som er et energiselskap dannet av Senja Avfall IKS og Lenvik kommune.

Kildesortering nytter

I vår region ble kildesortering innført i 1997. De aller fleste abonnentene ser nødvendigheten av å sortere, og de gjør en god jobb. Dermed kan stadig mer avfall bli råvarer i ny produksjon. Dette sparer miljøet fordi resirkulert materiale erstatter uttak av nytt råstoff fra naturen og mindre går til deponi.

Lover og forskrifter:

Til toppen av siden

Sentralbord: 77 85 06 50
firmapost@senja-avfall.no

..søk i nettsted

Topp

Siteman CMS publiseringsverktøy
Opphavsrett © 2008-17 Senja Avfall IKS | Botnhågen 9300 Finnsnes, Tlf 77 85 06 50

NS-EN ISO 9001:2008 / NS-EN ISO 14001:2004
Sertifikat nr. 1111(Senja Avfall IKS) / 1112 (Senja Avfall AS)